Szkolenia

W oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie naszych Specjalistów, Sintac® – Polska Sp. z o.o. proponuje szkolenia i treningi z zakresu Ochrony Środowiska. Oferta ta przeznaczona jest zarówno dla kadry kierowniczej, inżynieryjno- technicznej jak i osób mających bezpośredni kontakt z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy.

 

Proponowana tematyka szkoleń obejmuje:

  Prawo ochrony środowiska w pełnym zakresie obowiązujących ustaw.
  Prawo ochrony środowiska w praktyce.
  Likwidację skażeń w środowisku – aspekty techniczne i ekonomiczne.
  Sposoby zapobiegania i likwidacji wycieków substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych - zasady doboru technologii i produktów.
  Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i odpadami.
  Zasady postępowania w przypadkach awarii.
  Zasady postępowania przy zdarzeniach z wyciekiem substancji niebezpiecznych.
  Profilaktykę – sposoby zapobiegania skażeniom środowiska.
  Metody zabezpieczania środowiska przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania substancji używanych przy obsłudze maszyn i urządzeń.
  Ratownictwo chemiczne.

Celem szkoleń jest zapoznanie słuchaczy z przepisami ochrony środowiska oraz uświadamianie im, co z tych przepisów wynika dla nich samych.


Szkolenie umożliwi Państwu:

  Skorzystanie z praktycznej wiedzy m.in. specjalistów Pogotowia Ekologicznego, na co dzień współpracujących z Jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
  Zmniejszenie ryzyka środowiskowego przez pełniejsze zidentyfikowanie zagrożeń i przygotowanie się na wypadek ich zaistnienia,
  Przełożenie praw oraz wymagań ochrony środowiska na stosowanie odpowiednich produktów do usuwania wycieków substancji niebezpiecznych,
  Poszerzenie wiedzy z zakresu zmniejszenia kosztów operacyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii (sorbentów o wysokiej chłonności, skutecznych preparatów oraz odpowiedniego sprzętu do usuwania wycieków substancji niebezpiecznych).
  Poszerzenie wiedzy w zakresie doboru sorbentów, środków odtłuszczających i neutralizatorów oraz sprzętu do usuwania wycieków substancji niebezpiecznych.


Szkolenia realizujemy zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta tak, aby program uwzględniał specyfikę firmy i problematykę występującą w danym zakładzie.

W zależności od indywidualnych potrzeb, możliwości i przeznaczonego czasu, szkolenie może być prowadzone w formie zajęć teoretycznych, warsztatów praktycznych i studium określonych przypadków. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat z uzyskanej wiedzy. Gwarantujemy ciekawe wykłady oraz zajęcia praktyczne. Oprócz profesjonalnych szkoleń możemy przeprowadzić u Państwa bezpłatne prezentacje naszych produktów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości i kosztów szkoleń prosimy o kontakt: sintac@sintac.com.pl

TEST2019