Sintan

Jest preparatem służącym do odtłuszczania różnego rodzaju powierzchni twardych.

Sorbenty

Sorbenty służą do usuwania i unieszkodliwiania rozlewisk substancji niebezpiecznych.

Zestawy

Zestawy stacjonarne oraz mobilne służące do likwidacji rozlewisk w magazynach, halach przemysłowych, stacjach paliw, warsztatach, poligonach.

Zapora Sintac

Zapora Sintac ogranicza wyciek substancji ropopochodnych i jednocześnie je pochłania.

Środek pianotwórczy FOMIN

Nowość! Syntetyczny pianotwórczy środek gaśniczy Fomin S3. Posiada również właściwości redukujące napięcie powierzchniowe wody, przez co może być również użyty jako środek zwilżający w stężeniach 0,571%.

Wyposażenie magazynów

Grupa produktów charakterystyczna dla wyposażenia magazynów tj.: wanny wychwytowe, palety, pojemniki, kontenery, itp.

Sprzęt techniczny

Specjalistyczny sprzęt techniczny

Ochrona os. ratownika

Kombinezony, osłony na buty, gogle, kaski, pómaski, rękawice, buty, płyn do płukania oczu.

TEST2019