Odtłuszczacz SINTAN ®

Sintan® jest skutecznym i bezkonkurencyjnym środkiem odtłuszczającym, znanym i stosowanym od ponad 20 lat na całym świecie. Preparat Sintan® znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie używane są produkty naftowe i tłuszcze spożywcze.

SKŁAD SINTANU® GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO DLA UŻYTKOWNIKA, ŚRODOWISKA NATURALNEGO I CZYSZCZONYCH POWIERZCHNI.

Preparat Sintan® profesjonalnie usuwa zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi i tłuszczami spożywczymi z każdej powierzchni utwardzonej – betonu, kostki brukowej, kamienia naturalnego, asfaltu, metalu, szkła, wykładzin podłogowych, tworzyw sztucznych, wszystkich tkanin i drewna.

DOSTĘPNE W SKLEPIE


SPOSÓB UŻYCIA SINTANU ®

  1. Nanieść preparat na skażoną powierzchnię
  2. Odczekać 2-5 minut
  3. Dodać niewielką ilość wody
  4. Obrabiać mechanicznie szorując szczotką
  5. Spłukać wodą lub zebrać przy pomocy sorbentów lub odkurzaczem przemysłowym

 


SINTAN ® W AKCJI

 Odtłuszczanie parking


ZALETY SINTANU

Czym Sintan® różni się od innych oferowanych preparatów?

  jest gotowy do natychmiastowego użycia,
  nie zawiera organicznych rozpuszczalników ani żadnych substancji żrących, toksycznych i niebezpiecznych,
  nie posiada środków zapachowych,
  jest niepalny,
  ma neutralny odczyn pH,
  nie zawiera dodatków mogących zmienić stan środowiska - np. związków azotu i fosforu,
  podczas procesu mycia Sintanem® nie powstają żadne substancje toksyczne i niebezpieczne, co oznacza, że można go stosować w zamkniętych pomieszczeniach,
  Sintan® dokładnie penetruje podłoże i usuwa skażenia olejowe z głębszych warstw powierzchni porowatej
  w krótkim czasie ulega biodegradacji,
  Sintan® nie tworzy emulsji stabilnych z olejami i substancjami ropopochodnymi,
  Sintan® posiada pozytywną opinię służb ochrony środowiska, straży pożarnej, Ministerstwa Transportu, armii oraz całą masę referencji światowych koncernów paliwowych obecnych w Polsce, koncernów przemysłowych, energetycznych, samochodowych, firm transportu drogowego, kolejowego, morskiego, portów i stoczni.

Zalety preparatu Sintan® zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi:

  Sprawozdanie z badań Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii nr CH 1/60/2004, nr CH 1/146/2006. 
  Sprawozdanie z Badań Dermatologicznych nr B 20845/4600/09.
  Opinia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 1652/BM/96.

Posiadane atesty:

  Atest PZH/HT-0222/96 o nietoksyczności wyrobu.
  Atest PZH/HŻ-752/92 o dopuszczeniu do obrotu.
  Atest PZH/HŻ-1741/92 o możliwości stosowania w przemyśle spożywczym.
  NATO Stock Number - 7930-43-0006997.


PRZEMYSŁ CIĘŻKI

  Rafinerie.
  Huty metali i szkła.
  Elektrownie.
  Elektrociepłownie i elektroenergetyka.
  Kopalnie.
  Tłocznie gazu.
  Lakiernie.
  Budownictwo.
  Inne wszelkiego rodzaju fabryki i zakłady produkcyjne.

Sintan ® może być stosowany do mycia oraz odtłuszczania:

na halach produkcyjnych:

  brudnych i zaolejonych maszyn, urządzeń, ciągów technologicznych,
  nieszczelnych instalacji hydraulicznych, szlaków komunikacyjnych itp.,
  elementów wtryskarek (odtłuszczanie i mycie form przed produkcją),
  wszelkich utwardzonych powierzchni przed lakierowaniem, malowaniem, galwanizacją,
  elementów elektronicznych i scalonych przed lutowaniem,
  zaworów butli i innych pojemników gazowych,
  odzieży roboczej (należy nanieść preparat na tłustą plamę, odczekać ok. 5 min, prać w odpowiedniej temperaturze z dodatkiem proszku do prania).

w magazynach:

  brudnych i zaolejonych wózków widłowych i innych urządzeń transportu wewnętrznego,
  beczek, zbiorników olejowych, wanien wychwytowych oraz innych pojemników magazynowych,
  zatłuszczonych powierzchni półek, regałów po wyciekach z uszkodzonych opakowań,
  posadzek oraz podłoża magazynów.

w miejscach za- i wyładowczych związanych z transportem:

  tłustych plam pozostawionych przez samochody ciężarowe na placach manewrowych,
  ramp przeładunkowych,
  szlaków komunikacyjnych wózków widłowych.

w budynkach i obiektach przemysłu energetycznego:

  transformatorów i korpusów elementów zasilających, mis olejowych,
  utwardzonych powierzchni pod transformatorami i okolic, które są wypełnione olejami jako chłodziwem
  powłok zewnętrznych zbiorników do gromadzenia pary wodnej,
  osadników i innych elementów, w których gromadzone są odpady powstałe przy produkcji energii.

w budowlach i instalacjach gospodarki wodno - ściekowej:

  maszyn, sprężarek, pojemników i zbiorników,
  przy serwisowaniu separatorów olejowych i oczyszczalni.

przez administratrów obiektów:

  kotłowni olejowych – bardzo częste awarie związane z tankowaniem i nieszczelnościami dużych zbiorników,
  urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  plam na parkingach i szlakach komunikacyjnych,
  zabrudzeń olejowych i smarów z wykładzin, dywanów.


PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

  Zakłady tłuszczowe (produkcja olei, margaryn i masła).
  Zakłady mięsne i masarnie.
  Piekarnie i ciastkarnie.
  Mleczarnie.
  Inne wszelkiego rodzaju podmioty (kuchnie, hotele, stołówki, restauracje typu fast food) i zakłady produkcyjne, w których jest kontakt z żywnością.

Sintan® może być stosowany do mycia oraz odtłuszczania:

  linii technologicznych produktów spożywczych,
  zbiorników na komponenty do produkcji żywności,
  zaolejonych instalacji podawczych,
  form piekarskich, ciastkarskich,
  powierzchni (typu: kostka, glazura, terakota, szkło, beton) w restauracjach (kuchnie, parkingi, spiżarnie, lodówki),
  może być stosowany do usuwania skutków rozszczelnienia instalacji wspomagających – dostarczających oleje technologiczne i hydrauliczne do pracy urządzeń.


SEKTOR PALIWOWY

  Rafinerie, terminale paliw i bazy magazynowe.
  Rurociągi i transport cysternami.
  Stacje paliw.

Sintan® może być stosowany do mycia oraz odtłuszczania:

  instalacji,
  powierzchni magazynowych (likwidacja wycieków i sprzątanie po awariach),
  cystern, urządzeń i miejsc rozładunku,
  pistoletów, węży i dystrybutorów paliw,
  wszystkich elementów stacji paliw (jak wiaty, miejsca tankowania, wysepki, parkingi).


TRANSPORT SAMOCHODOWY I LOGISTYKA, WARSZTATY NAPRAW SAMOCHODÓW

Sintan® może być stosowany do mycia oraz odtłuszczania:

  zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni autobusów, ciężarówek, tramwajów, trolejbusów, cystern,
  zaolejonych miejsc parkingowych, placów i ramp przeładunkowych oraz kanałów serwisowych,
  powierzchni warsztatowych,
  zatłuszczonych i brudnych silników oraz innych części,
  tapicerki samochodowej.


LOTNISKA, PORTY, STOCZNIE, NABRZEŻA

Sintan® może być stosowany do mycia oraz odtłuszczania:

  całej infrastruktury, urządzeń i pojemników,
  hal warsztatów samochodowych, lokomotywowni, wagonowni,
  promów i statków,
  pojazdów i cystern,
  plam z miejsc tankowania samolotów,
  powierzchni pionowych i poziomych w halach przy naprawach i uruchamianiu samolotów,
  sprzątanie po wyciekach z barek, w marinach, przy tankowaniu łodzi motorowych,
  całej infrastruktury nabrzeża, aby substancje ropopochodne nie przedostawały się do akwenu wodnego,
  Sintan ® może być stosowany do usuwania filmu olejowego z powierzchni wody oraz do usuwania skutków awarii.


RATOWNICTWO CHEMICZNO - EKOLOGICZNE

Sintan® jest stosowany w działaniach ratowniczych Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej PSP i OSP oraz w Zakładowych Strażach Pożarnych na podstawie pozytywnej opinii Centrum Naukowo - badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Sintan® może być stosowany do mycia oraz odtłuszczania:

  utwardzonych powierzchni po awaryjnych wyciekach produktów ropopochodnych i tłuszczów spożywczych.

Dodatkowo może być stosowany w celu przywrócenia pierwotnej szorstkości na drogach i szlakach komunikacyjnych oraz do usuwania filmu olejowego z powierzchni wody.


INNE

Sintan® może być stosowany do mycia oraz odtłuszczania:

Drogownictwo

  barier dźwiękochłonnych,
  słupków przydrożnych i znaków drogowych,
  pojazdów wożących masy bitumiczne i inny sprzęt używany przy budowie dróg – wszelkie maszyny z hydrauliką olejową,
  oczyszczania tłucznia,
  Sintan® może być również stosowany do przywracania szorstkości powierzchniom dróg po rozlewiskach olejowych: asfalt, beton, kostka brukowa, kamień.

Wojsko (magazyny, zaopatrzenie, ochrona środowiska, zakłady napraw)

  regałów, beczek i różnych zbiorników olejowych w tym odstojników, piaskowników,
  urządzeń wentylacyjnych,
  nadwozi i podwozi pojazdów bojowych,
  Sintan® może być stosowany w celu utrzymania w czystości hal magazynowych i kanałów naprawczych.

Centra handlowe

  powierzchni poziomych w celu przywrócenia szorstkości,
  plam na okolicznych parkingach,
  nadwozi i podwozi pojazdów bojowych,
  Sintan® może być również stosowany do utrzymania w czystości zakurzonych i zatłuszczonych sklepów, hal wystawowych i magazynów.

Producenci świec, cmentarze

  wszelkich powierzchni produkcyjnych i magazynowych,
  dodatkowo Sintan® ułatwia usuwanie plam z wosku i parafiny z nagrobków.

Przedsiębiorstwa komunalne

  pojemników na odpady i kontenerów do ich przewozu,
  śmieciarek,
  zsypów na śmieci na terenie osiedli mieszkaniowych.

Gospodarstwa domowe

  garaży, plam na kostce i ścieżkach betonowych oraz na parkingach,
  ścian pokrytych farbą olejną bądź płytkami,
  elementów przed malowaniem (metalowych i drewnianych),
  pastowanych podłóg (drewnianych, malowanych, powłok żywicowych i typu linoleum),
  okapów, kuchenek gazowych i innych zatłuszczonych oraz zakurzonych powierzchni w kuchniach,
  urządzeń do grillowania,
  tłustych plam z wszelkiego rodzaju tkanin przeznaczonych do prania wodnego,
  piekarników i opiekaczy,
  pędzli, szczotek i wałków do nanoszenia wosków, politur i lakierów wodno - rozpuszczalnych,
  powierzchni przed naniesieniem klejów syntetycznych lub silikonu.

 


TEST2019