Sorbent Compakt ®

Idealny do absorpcji wszystkich płynów (ropopochodnych, roztworów wodnych oraz kwasów).

Zbiera na nawierzchniach utwardzonych zarówno wycieki produktów ropopochodnych jak i innych związków chemicznych. Jest niezastąpiony podczas ratownictwa chemiczno - ekologicznego oraz przy usuwaniu wycieków na halach przemysłowych, w magazynach chemicznych, bazach paliwowych, stacjach paliw, garażach, w transporcie. Sprawdza się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na otwartych przestrzeniach - drogach, mostach, wiaduktach itp. Użycie Sorbentu Compakt® jest bezpieczne zarówno dla użytkownika jak i środowiska naturalnego. Prostota użycia i niezawodność działania Sorbentu Compakt® przemawia za tym, by mieć go zawsze go pod ręką i stosować do usuwania zarówno małych wycieków jak i dużych rozlewisk.

DOSTĘPNE W SKLEPIE


  Sorbent uniwersalny
  Mineralny, granulowany
  Wielkość ziarna od 0,3 mm do 0,7 mm
  Ciężar nasypowy ok. 520 g/l
  Chłonność – ponad 100 %
  Opakowanie – worek 20 kg lub wiadro 10 kg

 


  1. Nanieść sorbent na plamę.
  2. Odczekać i przegarnąć.
  3. Zebrać granulat.

 


  Posiada bardzo dobrą chłonność, co pozwala na zebranie maksymalnej ilości substancji jak najmniejszą ilością sorbentu. Dodatkowo, oznacza to mniejszą przestrzeń magazynową, niższe koszty transportu oraz unieszkodliwienia.
  Jest niepalny, nie stwarza dodatkowego zagrożenia pożarem.
  Ma własności antypoślizgowe, nie oddaje wchłoniętej cieczy, dzięki czemu nie jest przyczyną wtórnego zagrożenia poślizgiem. Po zasypanej powierzchni bezpiecznie można chodzić i prowadzić akcje ratownicze.
Sorbent Compakt® można stosować wielokrotnie do pełnego nasączenia.
  Odpowiednio dobrany ciężar nasypowy powoduje, że sorbent nie unosi się na powierzchni rozlewiska i nie jest wrażliwy na podmuchy wiatru.
  Nie reaguje z pochłanianymi cieczami.
  Szybko pochłania do wewnątrz substancje chemiczne nawet o dużej lepkości.
  Po nasączeniu zachowuje w dalszym ciągu swoje właściwości fizyczne. Jest twardy, wytrzymały na ściskanie, po sorpcji pozostaje cały czas sypki.
  Odpowiednia granulacja sprawia, że granulki docierają w każdą szczelinę osuszanej powierzchni. Z naszego wieloletniego doświadczenia w działaniach Pogotowia Ekologicznego jednoznacznie wynika, że przy świeżych rozlewach substancji o niskiej lepkości wystarczy użycie Compaktu® bez zmywacza dla przywrócenia pierwotnej szorstkości podłoża.
  Odpowiada wymogom dla sorbentów używanych na drogach i otrzymał oznaczenie Typ IIIR.
  Jest to jedyny w Europie sorbent, który nasączony ropopochodnymi nie jest bezużytecznym odpadem.
  Zużyty Sorbent Compakt® przyjmujemy od naszych Klientów do dalszego, gospodarczego wykorzystania (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr WŚR-V-6620/26/2002).


  Usuwanie rozlewisk cieczy niebezpiecznych, w tym ropopochodnych, z powierzchni utwardzonych.
  Zabezpieczenie miejsc wypadków po uwolnieniu się wszelkich substancji niebezpiecznych w transporcie kołowym, kolejowym.
  Przywracanie szorstkości na szlakach komunikacyjnych.
  Zabezpieczenie prewencyjne miejsc wycieków substancji niebezpiecznych, np. wolnostojących transformatorów.
  Wypełnienie wanien oraz palet wyłapujących substancje ropopochodne, roztwory wodne oraz związki chemiczne.
  Czyszczenie zaolejonych maszyn, urządzeń itd., gdzie nie wskazane jest użycie wody.
  Zabezpieczanie przewozu wszelkich cieczy niebezpiecznych.


  Atest PZH/HT–2162/2007
  Dopuszczenie CNBOP w Józefowie, nr 0159/2008
  Atest PZH/HT-2162/2007
  Nr NATO Stock Number - 4235 - 43 - 0006998


 

TEST2019