WYCIEK SUBSTANCJI ROPOPOCHODNEJ

PLAN DZIAŁANIA


Wyciek ropopochodnych na kostce:

Ograniczenie wycieku Zaporami ciężkimi typu: Kobra Sintac®

kobra ciężka
Wanny wychwytowe polipropylenowe
Wanny wychwytowe metalowe

  Usunięcie źródła wycieku.

  Zebranie substancji ropopochodnej Sorbent Compakt, Sorbent Imperial (sorbenty uniwersalne, nie wchodzące w reakcje z substancjami niebezpiecznymi).

  Zebranie użytego sorbentu do beczki lub kanistra (sorbent można stosować wielokrotnie aż do pełnego nasączenia).

  Następnie należy usunąć tłustą plamę preparatem odtłuszczającym Sintan®.


Wyciek do zbiornika wodnego:

  Ograniczenie wycieku zaporami typu:
Zapora Sintac oraz rękawami sorpcyjnymi 

  Usunięcie źródła wycieku.

  Zebranie substancji ropopochodnej odpowiednimi produktami w zależności od rodzaju zbiornika wodnego:
Poduszkami sorpcyjnymi, taśmą sorpcyjną, zaporami, Sorbentem Duck oraz ściereczkami olejowymi.

  Oddanie odpadu do unieszkodliwienia.

Nasza firma zajmuje się kompleksową usługą Pogotowia Ekologicznego. W ciągu 24 H oferujemy doradztwo drogą telefoniczną oraz przyjazd specjalistycznej ekipy wyposażonej w najnowsze rozwiazania związane z wyciekami substancji niebezpiecznych. Dodatkowo odbieramy odpady, wystawiamy karty przekazania odpadów oraz sporządzamy szczegółowy raport z akcji.
Telefon alarmowy Pogotowia: 607 597 964, 603 958 718, 601 347 363


Każdy warsztat, hala magazynowa oraz zakład produkcyjny powinien być wyposażony w zestaw typu: Apteczka Ekologiczna (link), który umożliwi uporanie się z wyciekiem bez potrzeby angażowania firm zewnętrznych. Umożliwia to również szybką reakację która skutkuje ograniczeniem zasięgu wycieku/awarii.

TEST2019