Odbiór odpadów
i sprzątanie specjalistyczne

Od 1994 roku, na mocy posiadanych decyzji, odbieramy odpady na terenie całego kraju.

 

Posiadane zezwolenia uprawniają Sintac Polska Sp. z o.o. do:

  wytwarzania;
  zbierania;
  transportu;
  odzysku;
  unieszkodliwienia odpadów, w tym niebezpiecznych.


Usługi odbioru odpadów obejmują:

  Usuwanie nieznanych, niebezpiecznych, trudnych do identyfikacji substancji porzuconych przez nieznanych sprawców w lasach, przy drogach, na terenie niezamieszkałych posesji. Standardowo na początku takiej akcji następuje wizja lokalna, następnie identyfikacja substancji, odbiór i unieszkodliwienie odpadu.
  Wybieranie, transport i unieszkodliwienie ziemi skażonej substancjami niebezpiecznymi.
Standardowy zakres takich usług zawiera:
- zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
- pobór próbek,
- analizę zebranych danych,
- oszacowanie skażenia,
- likwidację zanieczyszczenia,
- rekultywację gruntu,
- nawiezienie czystej ziemi,
- wykonanie raportów dla WIOŚ i RDOŚ.
  Odbiór, transport i unieszkodliwienie wszystkich odpadów w tym odpadów niebezpiecznych.
  Demontaż i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
  Sprzątanie posesji.
  Porządkowanie terenu po budowie.
  Likwidację "dzikich" wysypisk odpadów.


Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów

Odbiór odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwienia

Odbiór, transport i unieszkodliwienie skażonej gleby

Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu

TEST2019