Środki pianotwórcze i gaśnicze

NOWOŚĆ! Syntetyczny pianotwórczy środek gaśniczy FOMIN S3.

FOMIN S3 jest syntetycznym, pianotwórczym środkiem gaśniczym przeznaczonym do wytwarzania piany gaśniczej o wszystkich stopniach spienienia przy zastosowaniu wody śródlądowej niezasolonej.

FOMIN S3 stanowi połączenie związków powierzchniowo-czynnych, wybranych ze względu na dużą ich zdolność pianotwórczą, odporność na wykraplanie piany oraz działanie temperatur, a także dużą biodegradowalność.

FOMIN S3 posiada również właściwości redukujące napięcie powierzchniowe wody, przez co może być również użyty jako środek zwilżający w stężeniach 0,571,0%.

Ceny uzgadniane indywidualnie


  Może być zmieszany z podobnymi syntetycznymi pianotwórczymi środkami gaśniczymi bezpośrednio przed użyciem.
  Wysoka trwałość piany i odporność na nawrót palenia.
  Bardzo dobre parametry zwilżania.
  Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1898/2013 oraz atest PZH.
  Sprawdzona skuteczność w czasie akcji gaśniczych. Dodatkowo, bardzo szybko biodegraduje w środowisku.


  Możliwość wytwarzania pian gaśniczych: lekkiej, średniej i ciężkiej.
  Do gaszenia pożarów klasy A i B.
  Do stosowania we wszystkich ogólnodostępnych urządzeniach ochrony przeciwpożarowej.
  Obszar zastosowań: jednostki straży pożarnej, zakłady chemiczne, fabryki, rafinerie, naftobazy, lotniska.


  Stężenie użytkowe: 3% obj.
  Wartość pH w temp. 20°C: 8±1
  Rodzaj wytwarzanej piany: lekka, średnia, ciężka
  Gęstość w temp. 20°C: 1,05 ± 0,02 g/cm3
  Temperatura krystalizacji: -15 ± 2 °C
  Lepkość w temp. 20°C: max 20 mm2/s
  Osad: max 0,25% obj.
  Stężenie jako środek zwilżający: 0,5- 1,0% obj.


  Kontenery IBC 1000 kg
  Beczki 200 kg
  Kanistry (beczki) 50kg
  Luz - autocysterna


Przy prawidłowym przechowywaniu w odpowiednich pojemnikach i temperaturze od -15°C do +45°C FOMIN S3 zachowuje swoje własności przez co najmniej 5 lat.


TEST2019