Zatyczka kanalizacyjna

DOSTĘPNE W SKLEPIE


  Niezawodnie uszczelnia spusty i studzienki kanalizacyjne.
  Odporna na działanie olejów oraz większości chemikaliów. (Zatyczka kanalizacyjna BASIC jest odporna tylko na nieagresywne substancje ropopochodne oraz roztwory wodne).
  Do wielokrotnego użytku, (do odtłuszczania zalecamy stosowanie preparatu: Sintan®).
  Nadaje się do wyposażenia pojazdów ratowniczych (lekka, mała, łatwa w użyciu).
  Bardzo dobrze przylega do podłoża.


  Prewencyjne i awaryjne zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych i otworów spustowych w zakładach przemysłowych, zakładach chemicznych, magazynach substancji niebezpiecznych, garażach.

 


 

TEST2019