Taśmy ostrzegawcze

 

DOSTĘPNE W SKLEPIE

Taśmy ostrzegawcze znajdują szerokie zastosowanie przy oklejaniu:

  stanowisk pracy
  obszarów wokół maszyn lub urządzeń
  miejsc o ograniczonej wysokości lub szerokości
  miejsc ze sprzętem gaśniczym
  elementów wystających
  dróg ewakuacyjnych i miejsc pierwszej pomocy
  obszaru na którym odbywają się roboty, badania, itp.

TEST2019