KOBRA Sintac®

Kobra Sintac® jest wyjątkowym, opatentowanym dziełem firmy Sintac®. Ten miękki i elastyczny, wypełniony Sorbentem Compakt® wałek, ma 1,5 m długości.

Działa niczym zapora, która ogranicza zasięg rozlewiska i pochłania spływające zanieczyszczenia (chłonie również kwasy).

DOSTĘPNE W SKLEPIE


Po Kobrę® sięgamy, gdy trzeba szybko:

  Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska.
  Zabezpieczyć studzienkę kanalizacyjną.


Kładziemy Kobrę® w taki sposób, aby ograniczyła rozlewisko. Po zakończonych pracach umieszczamy ją w worku i przekazujemy do utylizacji zgodnie z przepisami.


  Specjalny kształt sprawia, że dostosowuje się do każdego podłoża.
  Można ją stosować natychmiast, w dowolnych warunkach i do każdego rodzaju cieczy.
  Kobra® nie dopuszcza do dalszego rozprzestrzeniania się groźnego zanieczyszczenia. W ten sposób ograniczamy skażenie gruntu, a zatem również wody.


 

TEST2019