Sorbent SORB XT® - SORBENT w 100 % NATURALNY.
ABSOLUTNA NOWOŚĆ!

Naturalny hydrofobowy sorbent na bazie torfu - nietoksyczny, ekonomiczny, bardzo wydajny, pochłania min. oleje, chemikalia, węglowodory, ropę naftową, barwniki, farby, metale ciężkie, tłuszcze zwierzęce, krew. Pochłania opary (ok. 90%), zmniejszając ryzyko wybuchu. Nie pochłania wody, po użyciu może zostać spalony, ulega biodegradacji.
Temperatura samozapłonu: powyżej 260’C.
Po zastosowaniu na powierzchni wody należy go usunąć z pochłoniętą cieczą w przeciągu najbliższych godzin - nie utrzymuje on się na wodzie tak jak Sorbent Duck.

Są to sorbenty o najwyższych parametrach chłonności (chłonność ponad 4-krotność swojej własnej wagi).

DOSTĘPNE W SKLEPIE
TEST2019