Sorbent Nonaqua®
– selektywny

Ciężki selektywny hydrofobowy sorbent poliuretanowy. Pochłania tylko oleje i substancje ropopochodne. Nie chłonie wody. Do użytku na powierzchniach utwardzonych.

UWAGA!
Gwarantujemy na terenie całej Polski odbiór i unieszkodliwianie zużytego sorbentu Nonaqua, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DOSTĘPNE W SKLEPIE


  Przetworzona zmielona twarda pianka poliuretanowa.
  Wielkość ziarna od 0,125 mm do 4,0 mm.
  Gęstość nasypowa 338 g/l.
  Chłonność – ok. 100 %.
  Opakowanie – worek 40 litrów = ok. 20 kg.


  Hydrofobowy – nie chłonie wody.
  Nie oddaje wchłoniętej cieczy.
  Wchłania zapachy.
  Nie niszczy podłoża.
  Mało wrażliwy na podmuchy wiatru.
  Ekonomiczny podczas roztopów lub deszczu.
  Odpowiada wymogom dla sorbentów używanych na drogach i otrzymał oznaczenie Typ III R.


  Na otwartej przestrzeni: na drogach, szlakach komunikacyjnych, placach manewrowych, rampach przeładunkowych, parkingach. Zbiera rozlewiska olejowe w każdych warunkach pogodowych (podczas ulew oraz w miejscach podmokłych).
  W pomieszczeniach zamkniętych: w halach przemysłowych, magazynach olejowych, warsztatach, garażach do zbierania wycieków olejowych.


Atest PZH/HT–2431/2010
Świadectwo dopuszczenia CNBOP w Józefowie, nr 0849/2010
Nagroda wystawy EDURA 2008 w kategorii środki i urządzenia ochrony środowiska


 

TEST2019