Sorbent Duck®

Sorbent DUCK®, to lekki sorbent selektywny, który jest stosowany do zbierania produktów ropopochodnych z powierzchni wody. Po pełnym nasączeniu sorbent utrzymuje się na powierzchni wody - nie tonie.

UWAGA! Gwarantujemy na terenie całej Polski odbiór i unieszkodliwianie zużytego sorbentu DUCK®, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DOSTĘPNE W SKLEPIE


  Uszlachetniona naturalna skała wulkaniczna.
  Nie chłonie wody (hydrofobowy).
  Niepalny.
  Chłonność ok. 200 %.
  Gęstość nasypowa 158,67 g/l.
  Opakowanie – worek 125 l (ok.12 kg).


  DUCK® jest w 100 % selektywny – chłonie tylko substancje ropopochodne z powierzchni wody.
  DUCK® jest niezatapialny nawet po maksymalnym nasączeniu.
  DUCK® po nasączeniu olejem zbija się w większe aglomeraty, dzięki czemu łatwo zbiera się go z wody.
  DUCK® posiada bardzo dużą chłonność – jest bardzo wydajny.
  Wystarczy rozsypać sorbent na powierzchnię wycieku lub w miejsce planowanego napłynięcia rozlewiska.
  Nie zawiera metali ciężkich.


Do zbierania rozlewisk cieczy lżejszych od wody z powierzchni wody. Szczególnie przydatny we wszystkich trudno dostępnych miejscach, gdzie niemożliwe jest użycie wstęg, zapór i płacht. Można stosować go także do zbierania filmu olejowego napływającego na zapory sztywne lub parkanowe.


Sorbent rozsypujemy na powierzchni wycieku, w zbiorniku wodnym. Następnie, po pochłonięciu substancji ropopochodnych, należy go zebrać np. skimerem.


Atest PZH/HT–2432/2010
Świadectwo dopuszczenia CNBOP w Józefowie, nr 0850/2010


 

TEST2019