Sorbent Imperial ®

Stosowany do absorpcji wszystkich płynów (ropopochodnych, roztworów wodnych oraz kwasów).

Sorbent Imperial® oferuje ratownikowi najwyższy komfort pracy. Posiada najwięcej zalet wśród sorbentów mineralnych oraz


Sorbent Compakt ®

Zbiera na nawierzchniach utwardzonych zarówno wycieki produktów ropopochodnych jak i innych związków chemicznych. Jest niezastąpiony podczas ratownictwa chemiczno - ekologicznego oraz przy usuwaniu wycieków na halach przemysłowych, w magazynach chemicznych, bazach paliwowych, stacjach paliw, garażach, w transporcie.


Sorbenty Polipropylenowe

Sorbenty polipropylenowe chemiczne pochłaniają wszystkie ciecze. Szczególnie zaleca się stosowanie ich do pochłaniania agresywnych cieczy.

TEST2019