Półmaski filtrujące
i przeciwgazowe

Półmaska filtrująca P1

NDS: P1 NDS: 4 x NDS
Norma: EN 149 : 2001 + A 1 : 2009
Certyfikat: Certyfikat CE 1001290 wydany przez IFA w Niemczech
Służy: Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 4 x NDS.


Pyły nietoksyczne, przemysł rolniczy, spożywczy, w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10 % wolnej krzemionki.

Trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach półmaski i zamontowany zawór wydechowy sprawiają, że opory oddychania są bardzo małe.


DOSTĘPNE W SKLEPIE

Półmaska filtrująca P2

NDS: 10 x NDS
Norma: EN 149 : 2001 + A 1 : 2009
Certyfikat: Certyfikat CE 1001290 wydany przez IFA w Niemczech
Służy: Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 10 × NDS.


Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10 %, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy (wersja z zaworem wydechowym), przy obróbce drewna twardego.


DOSTĘPNE W SKLEPIE

Półmaska filtrująca P3

NDS: 30 × NDS
Norma: EN 149 : 2001 i test zmiennej penetracji w czasie
Certyfikat: CIOP PIB
Służy: Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, dymami, mgłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 30 × NDS.


Duże stężenie pyłów respirabilnych, stosowana przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne.

Zastosowany zawór wydechowy pozwala na swobodniejsze pozbycie się nadmiaru pary wodnej i dwutlenku węgla spod czaszy półmaski poprawiając w ten sposób komfort pracy użytkownika oraz przedłużając jej żywotność.


DOSTĘPNE W SKLEPIE

Półmaska przeciwgazowa EURMASK UNO

Kategoria: Półmaski i maski przeciwgazowe
Norma: EN 140
Po skompletowaniu z odpowiednim pochłaniaczem lub filtropochłaniaczem służy do ochrony dróg oddechowych przed gazami, parami i mgłami substancji niebezpiecznych. Z pochłaniaczem a1 - pary organiczne do stężenia 0,1 % w powietrzu. Z pochłaniaczem a1b1e1k1 - wszystkie inne gazy do stężenia 0,1 % w powietrzu.

DOSTĘPNE W SKLEPIE

Półmaska przeciwgazowa NEW EURMASK

Półmaska przeciwgazowa NEW EUROMASK oferuje wysoki komfort pracy i dobre dostosowanie się do twarzy użytkownika na stanowiskach zagrożonych gazami, parami i mgłami

Kategoria: Półmaski i maski przeciwgazowe
Norma: PN EN 140
Certyfikat: CE
Służy: Po skompletowaniu z odpowiednimi pochłaniaczami lub filtropochłaniaczami o średnicy 70 mm. Służy do ochrony układu oddechowego przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.


Z pochłaniaczem A1 - pary organiczne do stężenia 0,1% w powietrzu. Z pochłaniaczem A1B1E1K1 - wszystkie inne gazy do stężenia 0,1 % w powietrzu. Z filtropochłaniaczami A1P2 - pary organiczne do stężenia 0,1 % w powietrzu i pyły do 10 × NDS.

Prosta w obsłudze, tania i łatwo dostępna.


DOSTĘPNE W SKLEPIE

TEST2019