POLITYKA PRYWATNOŚCI

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

1. Administratorem danych osobowych jest: Sintac-Polska Sp.z o.o.,
ul. K.Szpotańskiego 10, 04-760 Warszawa, NIP: 634-00-14-317.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W CELU UZYSKANIA WIĘCEJ INFORMACJI?
Prosimy o kontakt drogą mailową: sintac@sintac.pl lub prosimy o wysyłanie pytań na adres:
K.Szpotańskiego 10, 04-760 Warszawa.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

Dane osobowe Klientów sklepu internetowego lub Klientów Allegro:

- zbieramy je w celu realizacji złożonych zamówień.
- dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów
nie będących jednocześnie konsumentami przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP);
- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych
nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi realizację umowy.

Część w/w danych przesyłamy do firm spedycyjnych które dostarczają do Państwa towar.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W tym celu prosimy o
kontakt pod adresem e-mail: sintac@sintac.pl

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

POLITYKA COOKIES

Nasze witryny wykorzystują technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na
Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania
witryny do Państwa potrzeb.

Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa
informacjami.

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:
- umożliwienia zalogowania
- utrzymania sesji (stanu zalogowania)
- dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień
urządzenia, z którego Państwo korzystacie)
- tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).

W celu optymalizacji działania naszego portalu, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików
Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim ja Google.

Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były
automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane
oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą
utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić
korzystanie z określonych usług.

TEST2019